facebook
wedding, business & spa
Ciechanów, ul. M.M. Kolbe 76

Spa - strefa mokra


Jacuzzi, łaźnia parowa z aromaterapią i koloroterapią, sauna fińska, bania do schładzania ciała, beczka zimnej wody, strefa relaksu

   
Korzystanie ze Strefy Wellness 30zł
Karnet  5 wejść  130zł
(ważny miesiąc od zakupienia)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika (dla Gości z zewnątrz) 5zł/szt

 

Więcej zdjęć:

„Rozbudowa Hotelu Atena wraz z utworzeniem oferty turystycznej związanej z walorami turystycznymi Ciechanowa i okolic”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Budżetu Państwa.
Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2
Całkowita wartość projektu 817 488,84
Wydatki/koszty kwalifikowalne 667 429,95
Poziom dofinansowania 44,94%
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 299 943,02
Wkład wspólnotowy (EFRR) 254 951,57
Budżet państwa 44 991,45
Copyright © 2012 webCOVER