facebook
wedding, business & spa
Ciechanów, ul. M.M. Kolbe 76

Atrakcje turystyczne

Północne Mazowsze to region prastary i malowniczy. Człowiek zaznaczył tu swą obecność już 3 tysiące lat p.n.e. Dynamicznie podnosił poziom swojego życia  znacznie rozwijał kontakty z innymi. Ciekawym przykładem mogą być wykopaliska w pobliżu miejscowości Kleszewo (powiat pułtuski). Odnalezione tam kobiece cmentarzyska dały początek odrodzeniu się mitu o Amazonkach, w tym przypadku mazowieckich. 
Przebywając na mazowieckiej ziemi warto odwiedzić:

CIECHANÓW - dziś to 45 tysięczne miasto leżące w dolinie rzeki Łydyni, lewego dopływu Wkry, na styku dróg wschód - zachód... a niegdyś były to tereny wczesnego osadnictwa. Już w VIw. stał się Ciechanów ośrodkiem administracyjnym "państwa plemiennego". W późniejszych wiekach, wraz z całym Mazowszem Północnym, poważnym bastionem obronnym i zaporą przed najazdami m.in. Pomorzan, Prusów a nastepnie Krzyżaków. Położenie na dogodnych szlakach handlowych sprzyjało szybkiemu wzrostowi miasta. Pierwsza wzmianka historyczna o osadzie pochodzi z 1065r.. Istniejący tu gród - Farska Góra - był siedzibą kasztelana, a od XIVw. centrum Ziemi Ciechanowskiej. Dla umocnienia tego ważnego punktu starategicznego, juz za Ziemowita III, przystapiono do budowy zamku murowanego, wzniesionego na kępie wśród bagien, w zakolu rzeki. Dzieło to zakończył Janusz I przenosząc miasto bliżej zamku.
Obecnie Zamek Książąt Mazowieckich (I klasa) jest najwspanialszą pamiątką i wizytówką miasta. Zaliczany jest do cenniejszych zabytków nizinnego budownictwa obronnego w Polsce. Przez kolejne stulecia ulegał zarówno rozbudowom jak i dewastacjom i grabieżom. Apogeum swojej świetności przeżywał w XVIw, kiedy to król Zygmunt Stary podarował obiekt swojej żonie - królowej Bonie. Podobno królowa bardzo polubiła zamek i często w nim przebywała. Niestety po jej wyjeździe nastały dla niego nieprzyjazne czasy.  Z tego okresu pochodzi ciekawy fakt - wizyta Marii Ludwiki Gonzagi. W 1645r. miała podążać z Gdańska do Warszawy do swojego męża - króla Władysława IV. W zamku zatrzymała sie na nocleg. Z czasem zamek zaczął popadać w ruinę. Zniszczeń dopełnili Szwedzi w XVI i XVIIw. a potem Prusacy po III rozbiorze Polski. 
W latach 60-tych XXw. Społeczny Komitet Budowy Centrum Kultury, działający w ramach Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, po zebraniu znacznych środków doprowadził do częściowej rekonstrukcji obiektu i udostępnienia go turystom. W zamkowych basztach wystawiono ekspozycje historyczne Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 
XXI wiek przyniósł kolosalne zmiany i podarował Zamkowi Książąt Mazowieckich "drugie życie". Zdecydowano, iż ma on podlegać całkowitej rewitalizacji. Ze względu na prace trwające na dziedzińcu, obiekt można było dotychczas oglądać tylko z zewnątrz. Niedawno pierwszy etap budowy został ukończony i zabytek oddany jest już do zwiedzania. Budowla odzyskała swiażość, nabrała kolorytu i nieco zmieniła funkcję z wystawienniczej na bardziej użytkową i dydaktycznaą. Powstał tzw. Dom Mały, mieszczący m.in. kolekcję muzealną, a także odrestaurowano mury zamkowe i baszty. 
Zamek Książąt Mazowieckich jest obecny w wielu źródlach historycznych, malarze i poeci pozostawili potomnym  interesujące rysunki oraz opisy. Z Zamkiem rownież związane sa liczne legendy o duchach, ofiarach nieszczęśliwej miłości, pokutujących władcach Mazowsza i strażnikach ukrytych skarbów.
Ciechanowski zamek był źródłem natchnienia dla wielu twórców kultury narodowej. Odwiedzali go i sławili: Zygmunt Krasiński, Hipolit Gawarecki, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka.

Oprócz zamku, jednym z cenniejszych zabytków na terenie miasta jest gotycki Kościół Farny (klasa II) - typowy przykład tzw. gotyku mazowieckiego. Wewnątrz świątyni znajduje się renesansowy nagrobek rycerski oraz liczne tablice pamiątkowe. Został wzniesiony w w poł. XIVw. obok średniowiecznego grodziska (ul. Ściegiennego 11). Owo grodzisko zwane Farską Górą jest legendarną kolebką miasta. Na grodzisku stoi także neogotycka dzwonnica w miejsce drewnianej z XVIIw. Z XIVw. pochodzi także Kościół Poaugustiański (klasa II), wraz z budynkiem klasztornym z II poł. XVIIw. (ul. Augustiańska 3).W rynku stoi Ratusz neogotycki z 1844r. projektowany przez wybitnego włoskiego architekta Henryka Marconiego. Dziś jest zagospodarowany przez Urząd Miasta Ciechanów. 
Warto też wspomnieć o innych ciekawych obiektach np.:
-  cmentarzu parafialnym (ul. Płońska), na którym grzebano zmarłych od 1828r. i gdzie znajdują sie groby powstańców z 1863r.; 
- młynie Chaima Weinstocka - ciechanowskiego Żyda i spółki, powstałym w 1901r. i będącym wówczas jednym z największych w woj. warszawskim (ul. Małgorzacka 8). Obecnie niestety obiekt jest zrujnowany; 
- tzw. wieży ciśnień - wyrównawczym zbiorniku wodnym w kształcie torusa ustawionym w najwyższym punkcie Ciechanowa (ul. Płocka). Budowla została zbudowana w 1972r. i nadal pozostaje ciekawostką architektoniczną. Obiekt jest nieczynny. Wieża znajduje sie w pobliżu Hotelu Atena.
- browarze ciechanowskim założonym w 1864r. (ul. Kilińskiego 8). Obecnie w posiadaniu firmy Browary Regionalne Jakubiak Sp. o.o.
- cukrowni ciechanowskiej - jednym z najstarszych obiektów przemysłowych w mieście wpisanym w rejestr zabytków. Budowana w l. 1880 - 82 działała ponad 100 lat.
Ciechanów stale się rozwija i coraz częściej kusi turystów bogatszą i ciekawszą ofertą sportowa i rekreacyjną.
Do najwazniejszych obiektów sportowych zlokalizowanych w Ciechanowie należą: stadion sportowy, kryta pływalnia, basen otwarty oraz nowoczesna i pełnowymiarowa hala sportowa (ul. 17 Stycznia).
W ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2023r. miasto i gmina Ciechanów uczestniczy w projekcie "Zielony szlak rowerowy Mazowsza". Powstanie wielofunkcyjna, regionalna baza rowerowa i wybudowane zostaną ścieżki rowerowe. 
Przy nowobudowanej obwodnicy miasta już powstaje pasmo dla rowerzystów.  Biegnie ono tuż przy Hotelu Atena i bedzie znakomitą rekreacyjną i krajoznawczą rozrywką dla turystów.

W Ciechanowie intensywnieje także życie kulturalne. Skupia się ono m.in. wokół sieci placówek muzealnych: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej zlokalizowane jest w centrum miasta (ul. Warszawska 61) i mieści się w zabytkowym budynku z 1925r. Działalność muzeum dotyczy regionaliów mazowieckich. W jego strukturach funkcjonuje Zamek Książąt Mazowieckich oraz Muzeum Pozytywizmu. Ten oddział usytuowany jest w pobliskiej Gołotczyźnie, w dawnej posiadłości Aleksandra Świętochowskiego i Aleksandry Bąkowskiej. Tamże można odnaleźć atmosferę XIX i XX-wiecznego, mazowieckiego dworku szlacheckiego i odpocząć w przepięknym parku. W willi "Krzewnia" natomiast - siedzibie wybitnego pozytywistycznego myśliciela i praktyka Aleksandra Świetochowskiego - zwiedzić oryginalne wnętrza i obejrzeć spuściznę po twórcy.
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oddalone jest kilkanaście kilometrów od Ciechanowa. To jedyne takie muzeum w Europie. W neogotyckim pałacyku i budynku oficyny dworskiej z XIXw. zgromadzone jest dziedzictwo rodu Krasińskich, głównie piewcy romantyzmu, dramatopisarza i poety - Zygmunta Krasińskiego. W 2008 r. wzniesiono nowy budynek - dwór, w którym przedstawiono także kolekcję pamiątek z epoki napoleońskiej.
Budowle otacza rozległy park, a w nim zabytkowy kościół z nagrobkami rodziny Krasińskich. Muzeum prowadzi nie tylko działalność wystawienniczą, ale posiada ciekawą ofertę edukacyjną i kulturalną np. organizuje niedzielne koncerty muzyki poważnej i spotkania poetyckie.

Jadąc w kierunku Płońska napotkamy miejscowość Sochocin, której niemałą atrakcją są spływy kajakowe rzeką Wkrą. Można wybrać  jednodniowe bądź kilkudniowe trasy z możliwością noclegu.

Więcej zdjęć:


Ilość odwiedzin: 778820

„Rozbudowa Hotelu Atena wraz z utworzeniem oferty turystycznej związanej z walorami turystycznymi Ciechanowa i okolic”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Budżetu Państwa.
Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2
Całkowita wartość projektu 817 488,84
Wydatki/koszty kwalifikowalne 667 429,95
Poziom dofinansowania 44,94%
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa) 299 943,02
Wkład wspólnotowy (EFRR) 254 951,57
Budżet państwa 44 991,45
Copyright © 2012 webCOVER